PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Program pemberdayaan Tanoto Foundation  berfokus kepada peningkatan mata pencaharian keluarga  yang berkelanjutan agar mereka dapat keluar dari mata rantai kemiskinan.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT